02/12/2023 01:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc dạ ngẫu thành
獨夜偶成

Tác giả: Trần Thiện Chánh

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Diệp Đồng vào 13/06/2008 08:34

 

Nguyên tác

山城寒雨濕蒼苔,
雨色山陰夜未開。
鼓點高樓新落月,
笛吹孤館早殘梅。
催人老債追難卻,
結客愁緣引易來。
欲洗塵中無限事,
不妨暫借醉香杯。

Phiên âm

Sơn thành hàn vũ thấp thương đài,
Vũ sắc sơn âm dạ vị khai.
Cổ điểm cao lâu tân lạc nguyệt,
Địch xuy cô quán tảo tàn mai.
Thôi nhân lão trái truy nan khước,
Kết khách sầu duyên dẫn dị lai.
Dục tẩy trần trung vô hạn sự,
Bất phương tạm tá tuý hương[1] bôi.

Dịch nghĩa

Mưa lạnh rơi ướt rêu xanh nơi thành núi
Sắc mưa phủ mờ núi, tới tối chưa tan
Trống điểm, bóng trăng vừa xế trên lầu cao
Sáo thổi, hoa mai sớm tàn bên quán chiếc
Nợ già thúc người, khó lòng khất lại
Mối sầu buộc kẻ xa nhà, dễ dàng dẫn tới
Muốn rửa sạch mọi việc vương mang trong đời
Tạm mượn chén làng say cũng chẳng hại gì

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Rêu xanh thành núi ẩm mưa bay
Núi ướt màu mưa tối vẫn dày
Trống điểm, lầu cao vừa rụng nguyệt
Sáo vang, quán chiếc sớm tàn mai
Đời già, nợ tuổi khôn từ chối
Đất khách, tình quê dễ đắng cay
Muốn rửa sạch làu muôn nỗi nhớ
Ngại gì chẳng mượn chén làng say
[1] Chỉ ý niệm không gian lúc say rượu. Vương Tích, Tuý hương ký: “Làng say không thuộc Trung Quốc, chẳng biết rộng mấy ngàn dặm, bao la không bến bờ. Ở đó không có nóng lạnh, nên tập tục đại đồng, không có sớm tối nên khí hậu ôn hoà, không có làng xóm quần tụ nên nhân vật thanh nhã”. Câu này ý nói uống rượu để tìm quên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Thiện Chánh » Độc dạ ngẫu thành