26/06/2024 03:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề
無題

Tác giả: Hứa Hữu Nhâm - 許有壬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2021 21:39

 

Nguyên tác

去年曾約牡丹開,
同向花前把一杯。
今日花開人不見,
對花無語却歸來。

Phiên âm

Khứ niên tằng ước mẫu đơn khai,
Đồng hướng hoa tiền bả nhất bôi.
Kim nhật hoa khai nhân bất kiến,
Đối hoa vô ngữ tức quy lai.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Năm ngoái hẹn nhau mùa mẫu đơn,
Sẽ cùng nâng chén ngắm hoa thơm.
Hôm nay hoa nở người không thấy,
Chẳng nói về thôi lòng tủi hờn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hữu Nhâm » Vô đề