20/01/2022 20:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghe ví đò đưa

Tác giả: Phùng Ngọc Hùng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi balucklcm vào 05/11/2009 06:43

 

Ví đò đưa lúc ban trưa
Người không biết, biết ai đưa với đò
Gặp đồng hương giữa câu hò
Miền quê một nhớ, một chờ, một mong
Xa nhà thăm thẳm ngóng trông
Nghe câu ví bỗng mình không giống mình...
Nguồn: http://giadinh.net.vn/hom...n-nam-thuong-nho-ki-2.htm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Ngọc Hùng » Nghe ví đò đưa