20/01/2022 06:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điền lạp
畋獵

Tác giả: Trần Ngọc Dư - 陳玉璵

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 28/05/2016 09:20

 

Nguyên tác

畋獵場中樂與同,
馳驅人馬在林中。
窮追合似長驅敵,
善射方能早立功。
當道豺狼宜毒手,
深居蛇虺探窮從。
歸程得意凝眸處,
綠水青山一望通。

Phiên âm

Điền lạp trường trung lạc dữ đồng,
Trì khu nhân mã tại lâm trung.
Cùng truy cáp tự trường khu địch,
Thiện xạ phương năng tảo lập công.
Đương đạo sài lang nghi độc thủ,
Thâm cư xà huỷ thám cùng tung.
Quy trình đắc ý ngưng mâu xứ,
Lục thuỷ thanh sơn nhất vọng thông.

Dịch nghĩa

Vui cùng bè bạn đi săn bắn
Người và ngựa rong ruổi ở trong rừng
Đuổi đến cùng giống như đuổi giặc
Khéo bắn mới chóng thành công
Loài lang sói gặp trên đường phải thẳng tay trừng trị
Loài rắn độc ở hang sâu phải móc đến cùng
Khi ra về thoải mái phóng tầm mắt
Thấy nước biếc non xanh thông suốt một giải

Bản dịch của Vũ Đình Ngạn

Vui bạn đi săn thẳng ruổi rong,
Ngựa, người thấp thoáng ở trong rừng.
Truy lùng như thể xua bầy giặc,
Bắn giỏi mới mong sớm lập công.
Đường gặp sài lang cần đánh mạnh,
Hang sâu rắn độc móc cho cùng.
Đường về thong thả vui tầm mắt,
Nước biếc non xanh mãi ngắm trông.
Nguồn: An Phong thi văn tập, Trần Ngọc Dư, Sở Văn hoá thông tin và thể thao Thái Bình, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ngọc Dư » Điền lạp