15/08/2020 12:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỷ xuân lai kỳ 2
喜春來其二

Tác giả: Nguyên Hiếu Vấn - 元好問

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 20/04/2007 20:44

 

Nguyên tác

梅殘玉靨香猶在,
柳破金梢眼未開,
東風和氣滿樓臺。
桃杏折,宜唱喜春來。

Phiên âm

Mai tàn ngọc diệp hương do tại,
Liễu phá kim tiêu nhãn vị khai,
Đông phong hoà khí mãn lâu đài,
Đào hạnh chiết, nghi xướng hỉ xuân lai.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mai tàn, má ngọc đê mê
Chồi tiêu, mắt liễu còn se cơn sầu
Gió xuân khí ấm đầy lầu
Hái nhành đào hạnh hát câu xuân nồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Hiếu Vấn » Hỷ xuân lai kỳ 2