04/02/2023 04:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lời hương

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 22/04/2008 06:47

 

Điện tắt thu tàn trăng cuối tháng
Lời thầm hoa phát sáng thư hương

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Lời hương