11/08/2022 10:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi con bướm thơ hìện đại

Tác giả: Trần Ninh Hồ - Trần Hữu Hỷ

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2010 08:12

 

Quá ảo tưởng mùi hương
Đôi khi bói nhầm quả
Giờ nhiều tinh dầu lạ
Có cất từ hoa đâu!
1995
Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ninh Hồ » Gửi con bướm thơ hìện đại