18/05/2021 09:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người dẫn đường dân tộc

Tác giả: Tạ Hữu Yên

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi letam vào 14/06/2011 06:11

 

Bảy mươi chín tuổi xuân
Bác về cõi vĩnh hằng
Sáng mãi tuổi tên: Danh nhân văn hoá
Trăng vẫn treo mái sàn
Vườn vẫn thơm hoa quả
Và thơ Người lắng đọng với hương xuân.

Bảy mươi chín tuổi xuân
Bác đi xa gửi lại lời Di chúc
Với đội ngũ trăm triệu dân đông đúc
Tư tưởng Người dẫn lối chúng con đi...
Nguồn: Nhân dân hằng tháng, số 170 tháng 6/2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Hữu Yên » Người dẫn đường dân tộc