19/09/2021 16:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân khuê tứ
春閨思

Tác giả: Vương Nhai - 王涯

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 18:09

 

Nguyên tác

雪盡萱抽葉,
風輕水變苔。
玉關音信斷,
又見發庭梅。

Phiên âm

Tuyết tận huyên trừu diệp,
Phong khinh thuỷ biến đài.
Ngọc Quan âm tín đoạn,
Hựu kiến phát đình mai.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tuyết đã tan cỏ huyên mọc lá
Gió nhẹ qua nước biến màu rêu
Ngọc Quan tin tức mất rồi
Ngoài vườn chỉ một cành mai nở vàng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Nhai » Xuân khuê tứ