25/05/2024 21:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi kỳ 6
楊柳枝其六

Tác giả: Ôn Đình Quân - 溫庭筠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2006 18:11

 

Nguyên tác

兩兩黃鸝色似金,
嫋枝啼露動芳音。
春來幸自長如線,
可惜牽纏蕩子心。

Phiên âm

Lưỡng lưỡng hoàng ly sắc tự câm,
Niểu chi đề lộ động phương âm.
Xuân lai hạnh tự trường như tuyến,
Khả tích khiên triền đãng tử tâm.

Dịch nghĩa

Từng cặp hoàng ly màu vàng kim loại
Vờn cành, kêu ríu rít trong màn sương
Xuân về vui vẻ lâu dài bên nhau
Vấn vít làm động lòng người đãng tử.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hoàng ly từng cặp bay nhanh
Tiếng thơm ríu rít vờn cành kêu sương
Xuân về hạnh phúc vấn vương
Khiến lòng đãng tử cố hương nhớ về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ôn Đình Quân » Dương liễu chi kỳ 6