08/12/2022 04:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiếc đồng hồ

Tác giả: Lâm Huy Nhuận

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 28/12/2013 14:38

 

Trước một đống băng nhạc
Trước một đống sách
Có một chiếc đồng hồ
Lặng lẽ kêu
Tích tắc
Tích tắc

Sao?
Suốt một đời
Mày không tiếng khác
Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Chiều có thật (thơ), NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Huy Nhuận » Chiếc đồng hồ