23/05/2024 06:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy cố viên kỳ 1
歸故園其一

Tác giả: Khương Đặc Lập - 姜特立

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2019 20:28

 

Nguyên tác

向來叨趁內朝班,
宮漏雞聲曉夢間。
今日身閒無一事,
五年睡債一時還。

Phiên âm

Hướng lai thao sấn nội triều ban,
Cung lậu kê thanh hiểu mộng gian.
Kim nhật thân nhàn vô nhất sự,
Ngũ niên thuỵ trái nhất thời hoàn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Theo nhau dự họp nội triều,
Đồng hồ nhỏ giọt gà kêu như mộng.
Nay thân nhàn, mọi sự không,
Năm năm nợ ngủ trả xong trở về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Đặc Lập » Quy cố viên kỳ 1