04/02/2023 11:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sứ Giao Châu tác
使交州作

Tác giả: Đỗ Hy Vọng - 杜希望

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 13/10/2018 21:32

 

Nguyên tác

天詔飛來彩鳳銜,
繡衣持節使安南。
翱翔幸得從龍便,
矍鑠元知上馬堪。
異域江山歸傑句,
小邦臣子聽高談。
還朝不辱君王命,
茅屋青山分貳甘。

Phiên âm

Thiên chiếu phi lai thái phụng hàm,
Tú y trì tiết sứ An Nam.
Ngao tường hạnh đắc tòng long tiện,
Quắc thước nguyên tri thướng mã kham.
Dị vực giang sơn quy kiệt cú,
Tiểu bang thần tử thính cao đàm.
Hoàn triều bất nhục quân vương mệnh,
Mao ốc thanh sơn phận nhị cam.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Thể phượng năm mây ngậm chiếu trời,
An Nam vâng sứ cõi xa khơi,
Liệng bay may đã theo rồng được,
Quắc thước còn kham nhảy ngựa chơi.
Non nước xứ người vui vịnh cảnh,
Tôi con nước mọn cúi nghe lời.
Về triều, mệnh chúa may không nhục,
Lều cỏ non xanh cũng thảnh thơi.
Bài thơ này làm trong thời gian tác giả sang sứ nước ta dưới thời Trần, được chép trong An Nam chí lược. Tiêu đề do ở đây tạm đặt.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Hy Vọng » Sứ Giao Châu tác