04/12/2021 11:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đành…

Tác giả: Thu Phong - Lê Thị Báu

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thu Phong vào 12/11/2011 07:27

 

Người đã rời xa thế giới này
Mà hồn chẳng nỡ bỏ nơi đây
Buồn thương mãi níu trên cành rã
Mong nhớ còn ôm dưới tuyết dầy
Chẳng thể dâng hoa khoe sắc thắm
Thì đành giữ nụ ủ hương say
Kiếp sau nếu có duyên sum họp
Xin vẹn câu thề mãi nắm tay
10/08/2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thu Phong » Đành…