29/09/2022 07:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thù Lạc Thiên “Xuân ký Vi Chi”
酬樂天春寄微之

Tác giả: Nguyên Chẩn - 元稹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2007 07:53

 

Nguyên tác

鸚心明黠雀幽蒙,
何事相將盡入籠。
君避海鯨驚浪裏,
我隨巴蟒瘴煙中。
千山塞路音書絕,
兩地知春曆日同。
一樹梅花數升酒,
醉尋江岸哭東風。

Phiên âm

Anh tâm minh điểm tước u mông,
Hà sự tương tương tận nhập lung.
Quân tị hải kình kinh lãng lý,
Ngã tuỳ Ba mãng chướng yên trung.
Thiên sơn tái lộ âm thư tuyệt,
Lưỡng địa tri xuân lịch nhật đồng.
Nhất thụ mai hoa sổ thăng tửu,
Tuý tầm giang ngạn khốc đông phong.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chim sẻ tâm đen, anh vũ sáng
Bởi vì đâu mù quáng vào lồng
Anh tránh cá voi, e nước sóng
Tôi theo rắn Thục trích sơn lam
Trăm sông nghìn núi không tin tức
Xuân đến hai nơi lịch vẫn cùng
Hoa mai một gốc bao nhiêu rượu
Say đến bờ sông khóc gió xuân.
Lạc Thiên tức Bạch Cư Dị. Vi Chi tức Nguyên Chẩn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Chẩn » Thù Lạc Thiên “Xuân ký Vi Chi”