18/07/2024 12:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu điếu

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 21/03/2005 00:40

 

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng[1] trước gió sẽ đưa vèo.
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
Ngõ trúc[2] quanh co khách vắng teo.
Tựa gối, ôm cần[3] lâu chẳng được,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.
Rút từ Quốc văn tùng ký (AB.383), Nam âm thảo (VHv.2381), Quế Sơn thi tập (A.469), Quế Sơn Tam nguyên thi tập (A.3160). Tiêu đề trong Nam âm thảo chép là Mùa thu ngồi mát câu cá, trong Quế Sơn Tam nguyên thi tập chép là Thu dạ điếu đĩnh 秋夜釣艇 (Thuyền câu đêm thu).

[1] Các bản Quế Sơn thi tập (A.469), Quế Sơn Tam nguyên thi tập (A.3160) chép là “Lá khô”.
[2] Bản trong Nam âm thảo (VHv.2381) chép là “Lối ngõ”.
[3] Bản trong Quốc văn tùng ký (AB.383) chép là “ôm cầm”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Thu điếu