28/09/2021 20:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiều đầu thân Tiền Đường giang tiền đề tuyệt mệnh từ
翹投身錢塘江前題絕命詞

Tác giả: Thanh Tâm tài nhân - 青心才人

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/03/2020 12:55

 

Nguyên tác

十五年前有約,
今朝方到錢塘。
百世光陰火爍,
一生身事黃梁。
潮信催人去也,
等閑了卻斷腸。

Phiên âm

Thập ngũ niên tiền hữu ước,
Kim triêu phương đáo Tiền Đường.
Bách thế quang âm hoả thước,
Nhất sinh thân sự hoàng lương.
Triều tín thôi nhân khứ dã,
Đẳng nhàn liễu khước đoạn trường.

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Mười lăm năm trước hẹn rồi
Tiền Đường nay đến kịp lời ước xưa
Trăm năm sáng tối thoi đưa
Kê vàng một giấc đời vừa thoáng qua
Tiếng triều như giục lòng ta
Đoạn trường sạch nợ thế là từ đây!
Bài này nằm ở hồi 19 của Kim Vân Kiều truyện, đoạn Thuý Kiều gieo mình xuống sông Tiền Đường. Truyện Kiều của Nguyễn Du nhắc tới đoạn này ở các câu 2625-2626: “Dưới đèn sẵn bức tiên hoa, Một thiên tuyệt bút gọi là để sau”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tâm tài nhân » Kiều đầu thân Tiền Đường giang tiền đề tuyệt mệnh từ