19/08/2022 05:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 21
題道人雲水居其二十一

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2020 12:53

 

Nguyên tác

綠簑青笠鬢如絲,
獨棹孤舟江外歸。
多少撫圖增悶默,
此心原與水雲違。

Phiên âm

Lục soa thanh lạp mấn như ti,
Độc trạo cô chu giang ngoại quy.
Đa thiểu phủ đồ tăng muộn mặc,
Thử tâm nguyên dữ thuỷ vân vi.

Dịch nghĩa

Tơi nón biếc xanh, tóc bạc tựa tơ,
Chèo đơn thuyền chiếc từ ngoài sông về.
Việc đời bề bộn khiến lòng tăng thêm phiền muộn,
Tấm lòng ấy vốn trái ngược với cảnh nước mây này.

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Tơi xanh, nón lá, tóc tơ,
Thuyền con một lá đi về bên sông.
Việc đời bề bộn mệt lòng,
Cảnh đây, tâm đấy, không cùng sánh đôi.
Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 21