04/02/2023 03:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lỡ

Tác giả: Vũ Quần Phương - Vũ Ngọc Chúc

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 11/07/2009 13:06

 

Bố hứa bắt cho con con Ve
Ve chưa kịp bắt đã qua hè
Mùa sau, con lớn, chơi trò khác
Bố một mình, bên cây, lắng nghe.
1985

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Quần Phương » Lỡ