09/02/2023 19:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhĩ Hà tân thứ lưu nhị nhật dạ lâm khứ tống chư biệt giả
耳河津次留二日夜臨去送諸別者

Tác giả: Phan Thúc Trực - 潘叔直

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2016 09:08

 

Nguyên tác

半江流水自浮清,
千里歸舟且暫停。
相識慇懃臨水送,
最難忘處是人情。

Phiên âm

Bán giang lưu thuỷ tự phù thanh,
Thiên lý quy chu thả tạm đình.
Tương thức ân cần lâm thuỷ tống,
Tối nan vong xứ thị nhân tình.

Dịch nghĩa

Nửa dòng sông nước chảy trong vắt
Ngàn dặm thuyền về tạm nghỉ chân
Những người quen biết nhau ân cần xuống tận sông để chia tay
Điều khó quên nhất là tình con người

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Nửa sông nước chảy trong xanh
Thuyền về ngàn dặm tạm dừng bước chân
Bến sông bạn tiễn ân cần
Làm sao quên được tình thân con người
Lạc khoản: “Bát nguyệt thập thất nhật” 八月十七日 (Ngày 17 tháng 8).

Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập, Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thúc Trực » Nhĩ Hà tân thứ lưu nhị nhật dạ lâm khứ tống chư biệt giả