09/08/2022 21:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãng đào sa kỳ 3
浪淘沙其三

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/11/2006 04:24

 

Nguyên tác

青草湖中萬里程,
黃梅雨裏一人行。
愁見灘頭夜泊處,
風翻暗浪打船聲。

Phiên âm

Thanh thảo hồ trung vạn lý trình,
Hoàng mai vũ lý nhất nhân hành.
Sầu kiến than đầu dạ bạc xứ,
Phong phiên ám lãng đả thuyền thanh.

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hồ xanh muôn dặm đăng trình
Mưa mai nhè nhẹ một mình người đi
Sầu ơi thuyền đậu bến khuya
Gió khua sóng vỗ tiếng nghe chạnh lòng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Lãng đào sa kỳ 3