22/01/2021 07:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biển nào

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 27/05/2009 19:09

 

Biển nào dội biển trùng dương
Biển phơ phất tuyết máu hường nhân gian
Đi về tinh thể đa mang
Để dành Khe Chị trên tràng giang Em
Biển nào biển mở máu tim
Đón chào Suối Chị đánh chìm Khe Em
Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Biển nào