01/10/2022 09:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ bài Người hái củi

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/02/2007 02:17

 

Đầu non đã tạnh khói còn om,
Mấy gã tiều phu đã sớm nom.
Nửa bó yên hà[1] mang đủng đỉnh,
Đôi bên phong nguyệt quảy lom khom.
Trời Nghiêu, ngày Thuấn mình ăn ở,
Đỉnh Thạch[2] non Thai[3] mặt ngước nhòm.
Ước thấy Mãi Thần[4] mà thử hỏi:
"Rằng xưa gặp chúa mé nào mom ?"
[1] Khói ráng.
[2] Núi Thạch Kiều thuộc tỉnh Quảng Tây.
[3] Tức núi Thiên thai, tỉnh Chiết Giang, nơi Lưu Thần và Nguyễn Triệu hái thuốc gặp tiên.
[4] Họ Chu, người đất Cối Kê nhà Hán, vì nhà nghèo, vừa hái củi vừa học. Vũ đế nhà Hán nghe tiếng, cho triệu vào triều, phong làm chức Trung đại phu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Hoạ bài Người hái củi