07/07/2022 13:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng đăng Ngự Long tự chung các (Canh Tuất)
重登御龍寺鍾閣(庚戌)

Tác giả: Phạm Đình Hổ - 范廷琥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2012 17:22

 

Nguyên tác

摳衣輒履去洶洶,
又向江村訪梵宮。
路入招提人即佛,
夢殘今古色成空。
閒雲野鶴千山外,
老木平暌四望中。
只有庭花解人意,
年年依舊放新紅。

Phiên âm

Khu y triếp lý khứ hung hung,
Hựu hướng giang thôn phỏng phạn cung.
Lộ nhập chiêu đề nhân tức phật,
Mộng tàn kim cổ sắc thành không.
Nhàn vân dã hạc thiên sơn ngoại,
Lão mộc bình khuê tứ vọng trung.
Chỉ hữu đình hoa giải nhân ý,
Niên niên y cựu phóng tân hồng.

Dịch nghĩa

Mặc áo xỏ giày đi xăm xăm
Lại đến làng bên sông thăm chùa
Từ ngoài đường vào, thấy chữ đề “Nhân tức Phật”
Xưa nay khi mộng tàn, Sắc bỗng hoá Không
Ngoài ngàn non, mây nhàn bay cùng hạc nội
Nhìn bốn phía chỉ thấy bãi phẳng cây già
Riêng có hoa ngoài sân hiểu được ý người
Năm nào cũng như năm nào nở tung những bông đỏ mới

Bản dịch của Lâm Giang

Xỏ giày khoác áo bước xăm xăm
Lại đến viếng thăm chùa mé sông
Bước tới chữ đề: Nhân tức Phật
Mộng tàn kim cổ: Sắc thành Không
Mây nhàn hạc nội ngàn non quyện
Cổ thụ bình nguyên bốn phía trông
Riêng có ngoài sân hoa hiểu ý
Năm nao cũng nở những bông hồng
Nguồn:
1. Tuyển tập thơ văn Phạm Đình Hổ, NXB Khoa học xã hội, 1998
2. http://lib.nomfoundation....ction/1/volume/762/page/5

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Hổ » Trùng đăng Ngự Long tự chung các (Canh Tuất)