16/04/2021 06:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 39

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2020 22:33

 

Dữ lành miệng thế mặc chê khen,
Tuổi đã già thì mọi sự hèn.
Lộc nặng há quên ơn chúa đãi[1],
Máy mầu[2] những lệ thuở công nên.
Tác triều[3] quan cũ hay lòng ít,
Bạn sĩ quê xưa họp mặt quen.
Vinh nhục một cơ hằng đắp đổi,
Ắt là từng thấy một hai phen.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Khảo dị: “ơn chúa nặng”.
[2] Hay con gọi là cơ mầu, chỉ bộ máy tinh vi, huyền diệu, quy luật của tạo hoá, ở đây nói lòng người đen bạc. Khảo dị: “Máy nên”.
[3] Đang làm quan tại triều, ở đây chỉ những người đồng liêu tại triều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 39