04/07/2020 13:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cây khô xuống nước cũng khô

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 22:53

 

Cây khô xuống nước cũng khô,
Phận nghèo đi đến nơi mô cũng nghèo.
Cực lòng nên phải biến dời,
Biến dời lại gặp phải nơi cực lòng.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cây khô xuống nước cũng khô