31/07/2021 15:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thù Mộng Đắc tỉ huyên thảo kiến tặng
酬夢得比萱草見贈

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/08/2014 11:23

 

Nguyên tác

杜康能散悶,
萱草解忘憂。
借問萱逢杜,
何如白見劉。
老衰勝少夭,
閑樂笑忙愁。
試問同年內,
何人得白頭。

Phiên âm

Đỗ Khang năng tán muộn,
Huyên thảo giải vong ưu.
Tá vấn huyên phùng Đỗ,
Hà như Bạch kiến Lưu.
Lão suy thắng thiếu yểu,
Nhàn lạc tiếu mang sầu.
Thí vấn đồng niên nội,
Hà nhân đắc bạch đầu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Rượu Đỗ Khang làm tan buồn bực
Hoa cỏ Huyên giải hết ưu phiền
Xin hỏi huyên khi tương phùng Đỗ
Có được như Bạch gặp Lưu quân
Tuy già yếu còn hơn chết trẻ
Nhàn mà vui cười cợt lo buồn
Thử hỏi xem những người cùng tuổi
Có mấy ai đầu bạc răng long
Mộng Đắc tức Lưu Vũ Tích, thơ tặng thơ Bạch Cư Dị có câu: "Duy quân tỉ Huyên thảo, Tương kiến khả vong ưu" 唯君比萱草,相見可忘憂 (Riêng anh như nhánh cỏ Huyên, Gặp nhau quên hết ưu phiền).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Thù Mộng Đắc tỉ huyên thảo kiến tặng