17/10/2021 07:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọn trăng lên

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/12/2016 16:53

 

Ngọn trăng lên
mái tàn
mặt hồ thở dài sóng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Ngọn trăng lên