28/05/2022 15:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký viễn
寄遠

Tác giả: Chiêm Quang Mậu thê - 詹光茂妻

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2020 22:52

 

Nguyên tác

錦江江上探春回,
銷盡寒冰落盡梅。
爭得兒夫似春色,
一年一度一歸來。

Phiên âm

Cẩm Giang giang thượng thám xuân hồi,
Tiêu tận hàn băng lạc tận mai.
Tranh đắc nhi phu tự xuân sắc,
Nhất niên nhất độ nhất quy lai.

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Thăm xuân nơi Cẩm Giang về,
Mai hoa rụng hết, sông thì đóng băng.
Đất trời xuân sắc có tăng,
Tranh sao thắng cảnh xuân bằng chồng con.
Mỗi năm xuân lại một tròn,
Một lần về lại xuân còn thắm hơn.
Tác giả làm bài thơ gửi chồng ở xa.

Cẩm Giang là sông chảy qua phía nam Thành Đô. Tương truyền, người đất Thục giặt gấm ở đây thì gấm càng thêm đẹp, giặt nơi khác thì không được như vậy.
Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chiêm Quang Mậu thê » Ký viễn