23/10/2021 10:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ghẹo người vu vơ

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 21/10/2005 20:38

 

Đầu ai sao tóc rối lung tung?
Chắc hẳn vì chưng nỗi tưởng chồng
Cậu ấy đi đâu lâu thế nhỉ?
Phòng riêng hay lại vẫn còn không?
Chẳng về sếp nép[1] trong buồng cửi?
Mà đứng bơ vơ ngọn gió đông
Muốn hỏi truyện chơi, không có truyện
Kìa đàn con sếu nó sang sông
Sách Tản Đà vận văn in bài thơ với một số khác biệt như sau:
Đầu ai sao tóc rối lung tung?
Chắc hẳn vì chưng nỗi tưởng chồng
Cậu ấy đi đâu lâu thế nhỉ?
Phòng riêng hay vẫn hãy còn không?
Chẳng về xếp nép trong buồng cửi,
Mà đứng bơ phờ ngọn gió đông?
Muốn hỏi chuyện chơi, không có chuyện!
Kìa đàn con sáo nó sang sông
Nguồn:
1. Tản Đà, Khối tình con - quyển thứ nhất, Tản Đà thư cục, in lần thứ hai, 1918
2. Tản Đà vận văn toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945
[1] Khép nép.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Ghẹo người vu vơ