06/07/2022 07:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Ngô Châu tú tài Mã Ái Vân

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 18/04/2017 17:57

 

Phiên âm

Bì phát du thù tử
Thanh tâm tử tự dư
Phòng lưu tuỳ phận túc
Hiếu hữu tự gia dư
Ngọ chẩm vô tiên thảo
Song linh hữu thánh thư
Tiếu dư chu thốc thốc
Vinh tử ốc cừ cừ
Biệt quyết du du hậu
Thi tôn mộng vì trừ

Dịch nghĩa

Về việc xoã tóc thì tôi khác ông (gióc tóc)
Nhưng tâm thanh bạch thì ông cũng như tôi
Thú phong lưu mỗi người tuỳ phận tự coi là đầy đủ
Nhưng lòng hiếu hữu thì cả hai ta đều có thừa
Buổi trưa gối đầu lên chiếc gối nhồi cỏ Vô Tiên mà ngủ
Bên bậc cửa sổ đã sẵn có sách thánh hiền
Tự cười chiếc thuyền của tôi có phần tả tơi
Vinh hạnh cho ông có nhà cửa to đẹp đẽ
Sau khi bịn rịn chia tay nhau
Giấc mộng cùng ông uống rượu ngâm thơ vẫn chưa tàn

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Hai người tóc để khác nhau
Nhân tâm thanh bạch ai nào khác ai
Phong lưu tuỳ phận mỗi người
Tấm lòng hiếu hữu cả hai có thừa
Vô Tiên gối ngủ buổi trưa
Sẵn bên cửa sổ văn thơ thánh hiền
Tự cười tơi tả sứ thuyền
Mừng ông nhà cửa viên điền đẹp thay
Sau khi bịn rịn chia tay
Tạc thù thơ rượu mong ngày gặp nhau
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Tặng Ngô Châu tú tài Mã Ái Vân