05/07/2022 13:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãng đào sa kỳ 4
浪淘沙其四

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/11/2006 04:57

 

Nguyên tác

鸚鵡洲頭浪颭沙,
青樓春望日將斜。
銜泥燕子爭歸舍,
獨自狂夫不憶家。

Phiên âm

Anh Vũ châu đầu lãng triển sa,
Thanh lâu xuân vọng nhật tương tà.
Hàm nê yến tử tranh quy xá,
Độc tự cuồng phu bất ức gia.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Bãi Anh Vũ cát vàng sóng đãi
Thanh lâu người ngóng mãi chiều xuân
Tranh về chim én ngậm bùn
Nhớ nhà không kể đến cuồng phu quân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Lãng đào sa kỳ 4