22/01/2022 13:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em chồng ở với chị dâu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/09/2015 07:12

 

Em chồng ở với chị dâu,
Coi chừng kẻo nó giết nhau có ngày.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em chồng ở với chị dâu