20/09/2020 02:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nước lã mà vã nên hồ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 10:28

 

Nước lã mà vã nên hồ,
Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nước lã mà vã nên hồ