22/03/2023 20:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ Liên đạo trung

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2022 19:53

 

Phiên âm

Bình sa thập lý tuyệt nhân yên
Đoạn hác hàn nhai tịch chiếu biên
Thạch thượng khê thanh xuất thâm cốc
Sàn viên tống khách quá sơn điên

Dịch nghĩa

Mười dặm cát bằng phẳng không có chút khói nhà người
Ngòi nước bị ngăn, sườn đồi lạnh lẽo, ánh chiều soi bên cạnh
Trên đá, tiếng khe từ hang sâu vọng ra
Dòng nước chảy đưa chân khách qua đỉnh ngọn núi

Bản dịch của Lương An

Mười dặm cát bằng không khói bếp
Ngòi khô, sườn lạnh, nắng nghiêng soi
Tiếng khe trên đá từ hang vọng
Đưa bước khách qua chóp ngọn đồi
Thuỷ Liên: tên một làng thuộc huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình, giáp giới với huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị.

Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, Lương An tuyển chọn và giới thiệu, NXB Thuận Hoá, 1994
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, Lương An tuyển chọn và giới thiệu, NXB Thuận Hoá, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Thuỷ Liên đạo trung