04/07/2020 10:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày nào trời nắng chang chang

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 23:01

 

Ngày nào trời nắng chang chang,
Mẹ con đốn củi, đốt than no lòng.
Trời làm một trận mênh mông,
Mẹ con nhịn đói nằm không ba ngày.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ngày nào trời nắng chang chang