25/03/2023 12:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề ẩn giả sở cư hoạ vận
題隱者所居和韻

Tác giả: Phạm Tông Mại - 范宗邁

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 15/08/2008 08:05

 

Nguyên tác

到處知均臭味蘭,
杖藜敲破碧苔斑。
一襟人物渾無分,
數畝田園足自寬。
陶令歸心帶松菊,
少陵吟興動江山。
多情最愛堂前景,
雲外悠悠倦鳥還。

Phiên âm

Đáo xứ tri quân xú vị lan,
Trượng lê xao phá bích đài ban.
Nhất khâm nhân vật hồn vô phận,
Sổ mẫu điền viên túc tự khoan.
Đào lệnh quy tâm đới tùng cúc,
Thiếu Lăng ngâm hứng động giang san.
Đa tình tối ái đường tiền cảnh,
Vân ngoại du du quyện điểu hoàn.

Dịch nghĩa

Khắp nơi đều biết bác [có danh thơm] như mùi vị hoa lan,
Chiếc gậy lê dằm nát cả đám rêu xanh loang lổ.
Vạt áo công danh, hoàn toàn không vướng víu,
Vài mẫu ruộng vườn đủ cho mình thoải mái.
Lòng muốn về của quan Lệnh họ Đào mang theo tùng cúc,
Tiếng ngâm thơ của Thiếu Lăng vang động núi sông.
Giàu tình cảm, yêu mến nhất cảnh vật trước nhà,
Ngoài tầng mây thăm thẳm con chim mỏi bay trở về.

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Chốn chốn hương lan đã nức danh,
Gậy lê dầm nát đấu rêu xanh,
Một tà áo gấm thôi vương vấn,
Vài mẫu vườn ao cũng thoả tình.
Bành-trạch lòng về thông cúc sẵn,
Thiếu-lăng ngâm hứng nước non quanh.
Đa tình mến cảnh nơi nhà cũ,
Mây thẳm chim về gắng lướt nhanh.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Tông Mại » Đề ẩn giả sở cư hoạ vận