03/02/2023 09:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày hôm qua
Yesterday

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 09/10/2016 18:44

 

Nguyên tác

I came and saw you yesterday
It was raining cats and dogs
I felt a cold chill in my heart
Because I was still single
But I dreamt a hand-out love
So, I picked a broken-hearted love story
I was stupid
I believed in hopeless love
Although I knew:
“Love is blindness”.
Nguồn: Think about the poetic rhymes, NXB Thanh niên, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Ngày hôm qua