27/10/2020 06:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhĩ Hà kỳ 1
耳河其一

Tác giả: Ninh Tốn - 寧遜

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 18/05/2012 09:23

 

Nguyên tác

統宗群毒霸諸河,
畫斷乾坤萬里賒。
穩載君舟涼桂棹,
平吞相楫浸桃波。
雲涵雨過流如練,
澇趁風來水自梭。
蒼海桑田饒世事,
渡頭今古閱繁華。

Phiên âm

Thống tông quần độc bá chư hà,
Hoạch đoạn càn khôn vạn lý xa.
Ổn tái quân chu lương quế trạo,
Bình thôn tướng tiếp tẩm đào ba.
Vân hàm vũ quá lưu như luyện,
Lạo sấn phong lai thuỷ tự thoa.
Thương hải tang điền nhiêu thế sự,
Độ đầu kim cổ duyệt phồn hoa.

Dịch nghĩa

Làm chủ mọi chi nhánh và đứng đầu các dòng sông
Vạch dứt khoát vùng trời đất muôn dặm xa xa
Vững vàng chở con thuyền nhà vua làm mát mái chèo quế
Phẳng lặng nuốt mái chèo của tướng quốc dầm trong sóng hoa đào
Mây ánh, mưa qua, dòng sông như dải lụa
Lũ dâng gió thổi, nước chảy như con thoi
Mặc cho sự đời biến đổi như biển cả nương dâu
Bến đò cứ duyệt lại cảnh phồn hoa kim cổ

Bản dịch của Hoàng Lê

Đứng đầu bao nhánh bao sông
Đất trời muôn dặm một vùng vạch phân
Vững vàng nâng đỡ thuyền quân
Mái chèo khua nước lăn tăn hoa đào
Mưa xong sông chảy ào ào
Nước dâng gió thổi khác nào con thoi
Sự đời dâu biển ngắm soi
Phồn hoa kim cổ coi nơi bến đò
Nguồn: Thơ văn Ninh Tốn, NXB Khoa học xã hội, 1984

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ninh Tốn » Nhĩ Hà kỳ 1