04/12/2021 08:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khánh Nguyễn Vận Đồng sinh nhật kỳ 1
慶阮運同生日其一

Tác giả: Phạm Nhữ Dực - 范汝翊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2008 03:02

 

Nguyên tác

縕絪二五妙相參,
彌月三陽日又三。
善政平灘青瑩玉,
醲恩靈岫碧綏藍。
龔黃勳業真餘事,
房杜聲名侈美談。
今日賓筵陪笑語,
嗟予老病更何堪。

Phiên âm

Uẩn nhân nhị ngũ diệu tương tham,
Dị nguyệt tam dương nhất hựu tam.
Thiện chính Bình Than thanh oánh ngọc,
Nùng ân Linh Tụ bích tuy lam.
Cung, Hoàng huân nghiệp chân dư sự,
Phòng, Đỗ thanh danh xỉ mỹ đàm.
Kim nhật tân diên bồi tiếu ngữ,
Ta dư lão bệnh cánh hà kham.

Dịch nghĩa

Nguyên khí trời đất hun đúc, hoà hợp với nhau khéo léo,
Ông sinh vào tháng tam dương lại gặp ngày mồng ba.
Chính sự tốt đệp làm nước Bình Than trong như ngọc sáng,
Ơn nồng đượm của vua làm sắc núi Linh Tụ xanh như mầu cờ lam.
Công nghiệp họ Củng, họ Hoàng thật việc thừa,
Thanh danh họ Phòng, họ Đỗ được nhiều lời khen.
Trên tiệc mừng hôm nay, được hầu tiếp nói cười,
Nhưng thân mình già ốm, biết làm sao nổi.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nguyên khí đất trời đúc hợp hoà,
Ông sinh vào tháng ba mồng ba.
Bình Than chính sự đẹp trong sáng,
Nồng đượm núi Linh cờ sắc hoa.
Công nghiệp Củng Hoàng thừa thật việc,
Thanh danh Phòng Đỗ nhiều khen qua.
Tiệc mừng hôm nay được hầu tiếp,
Già ốm thân mình biết sao mà!
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhữ Dực » Khánh Nguyễn Vận Đồng sinh nhật kỳ 1