03/02/2023 06:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khoe

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/08/2016 14:25

 

Anh - Adam phạm tội
Trần trụi bờ tre
Em - Eva biết gì!
Cũng khoe toàn tre cả.
Cái Bè, Tiền Giang, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Khoe