26/10/2021 22:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đá thành Phật thành tiên

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 00:34

 

Chìm trong giấc ngủ triệu năm
Bất ngờ thức giấc điện giăng sáng bừng
Đồi cao núi thẳm trập trùng
Trở thành linh địa một vùng đất thiêng.

Đá thành Phật, đá thành tiên
Danh nhân thần thánh tuổi tên gắn vào
Mịt mùng cát bụi gió Lào
Ai mang vĩnh cửu gắn vào lãng quên.
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Đá thành Phật thành tiên