06/06/2023 20:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhiệm màu

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 19/03/2023 16:12

 

Chiều đến tự bao giờ.
Nắng chảy tràn máu huyết
Đêm đến tự khi nào
Áo nhung quàng mộ huyệt
Bất kể em lúc nào
Vẫn sao mai tinh khiết
Dẫu gặp anh ở đầu
Cũng trời thu trong suốt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Nhiệm màu