02/12/2022 16:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Em không thể uống nó, Ngọt ngào”
“I could not drink it, Sweet”

Tác giả: Emily Dickinson

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 12/08/2022 21:06

 

Nguyên tác

I could not drink it, Sweet,
Till You had tasted first,
Though cooler than the Water was
The Thoughtfullness of Thirst.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Em không thể uống nó, Ngọt ngào,
Tới khi Anh nếm thử đầu tiên,
Dù cho có mát hơn Nước lả
Đắm chìm trong Khao khát triền miên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Emily Dickinson » “Em không thể uống nó, Ngọt ngào”