23/05/2022 17:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiếp phù sinh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/02/2020 09:10

 

Minh nguyệt thanh phong như hữu ước,
Hồng nhan bạch phát đệ tương thôi.[1]
Kiếp phù sinh rầy lắm chị em ôi,
Coi thấm thoát bóng câu đà mấy nhoáng.
Chén rượu tiêu sầu khi chuếnh choáng,
Câu thơ khiển muộn lúc chờ mong.
Trót đa mang xin chớ ngại đèo bòng,
Chẳng túc trái[2] cũng tiền nhân[3] chi đấy.
Tài tử, giai nhân hồ dễ mấy,
Buổi xuân hoa nào có hẹp gì ai.
Thiên kim nhất khắc[4] nỡ hoài.
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Chữ Hán: 明月清風如有約,紅顏白髮遞相催. Nghĩa: Trăng trong gió mát như có hẹn với mình, Má hồng, đầu bạc lần lượt thúc giục đến.
[2] Nợ từ kiếp trước.
[3] Nhân duyên kiếp trước.
[4] Một khắc đáng giá ngàn vàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Kiếp phù sinh