28/09/2021 12:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày xuân em về

Tác giả: Tuệ Thiền

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bích La vào 30/05/2019 07:52

 

Con đợi em về ngọt thơm mứt bánh
Anh đợi em về tươi đẹp nhành hoa...
Em về
Mang cằn nhằn cau có!
Xuân
Xuân ơi
Sao vội bỏ quê nhà?
Nguồn: Tuệ Thiền, Đường về minh triết, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Thiền » Ngày xuân em về