21/05/2024 16:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãm kính
覽鏡

Tác giả: Lưu Hy Di - 劉希夷

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Ban Nhược vào 22/10/2009 02:52

 

Nguyên tác

青樓掛明鏡,
臨照不勝悲。
白髮今如此,
人生能幾時。
秋風下山路,
明月上春期。
歎息君恩盡,
容顏不可思。

Phiên âm

Thanh lâu quải minh kính,
Lâm chiếu bất thắng bi.
Bạch phát kim như thử,
Nhân sinh năng kỷ thời.
Thu phong hạ sơn lộ,
Minh nguyệt thướng xuân kỳ.
Thán tức quân ân tận,
Dung nhan bất khả tư.

Bản dịch của Thien Thanh

Trên lầu treo một tấm gương,
Đến soi cảm thấy lòng buồn xót xa.
Tóc nay bạc đến thế à,
Đời người ngẫm kĩ được là bao nhiêu.
Gió thu thổi dọc đường chiều,
Cuối xuân trăng sáng hắt hiu bóng mờ.
Ân vua đã hết trông chờ,
Dung nhan xem lại chẳng ngờ thế ni.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Hy Di » Lãm kính