08/12/2022 03:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hùm dữ chẳng nỡ ăn thịt con

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:10

 

Hùm dữ chẳng nỡ ăn thịt con
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hùm dữ chẳng nỡ ăn thịt con