08/12/2021 21:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con muỗi

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2008 01:54

 

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Tôi phải cám ơm một triệu lần
Khi bị một con muỗi đốt
Bởi như vậy tôi thấy tôi còn sống
Vết thương nhỏ, ôi vết thương nhỏ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Con muỗi