30/11/2022 10:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Vũ Văn Lục
送宇文六

Tác giả: Thường Kiến - 常建

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 07/11/2007 06:24

 

Nguyên tác

花映垂楊漢水清,
微風林裡一枝輕。
即今江北還如此,
愁殺江南離別情。

Phiên âm

Hoa ánh thuỳ dương, Hán thuỷ[1] thanh,  
Vi phong lâm lý nhất chi khinh.
Tức kim Giang Bắc hoàn như thử,
Sầu sát Giang Nam ly biệt tình.

Dịch nghĩa

Nước sông Hán trong, hoa ánh màu dương liễu rủ,
Gió hiu hiu, một cành trong rừng đang phất nhẹ nhàng.
Hiện nay cảnh Giang Bắc (phía bắc sông Trường Giang) còn như vậy,
Tình ly biệt xuống Giang Nam buồn biết chừng nào.

Bản dịch của Phụng Hà

Liễu rủ bên hoa, suối trong veo,
Rừng cây cành phất, gió hắt hiu.
Giờ đây Giang Bắc còn như vậy,
Giang Nam ly biệt, hẳn buồn nhiều!
[1] "Toàn Đường thi" chép là chữ "Hán thuỷ" 漢水, "Thơ Đường hai tập" (NXB Văn học, Hà Nội, 1987) chép là "khê thuỷ" 溪水.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thường Kiến » Tống Vũ Văn Lục